Nom*
Cognoms Població Telèfon * Adreça electrònica *
Forma de pagament
Itinerari escollit Comentaris (dia, hora, escola, idioma de la sortida)
Li informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquest formulari, estan incorporades a un fitxer automatitzat responsabilitat de Betta Consultors, amb la finalitat de poder gestionar la relació negocial que ens vincula. Vostè podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a: Via de l’Imperi Romà, 11. 43003. Tarragona o enviant un correu electrònic a: info@bettaconsultors.com.
Via de l’imperi romà, 11, baixos. 43003 Tarragona. Tel. 977 24 43 24